UWAGA na terenie Zakładu obowiązuje konieczność noszenia maseczek ochronnych. Klienci, którzy nie dostosują się do wymogu nie będą wpuszczani na teren Zakładu.