W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. każdy mieszkaniec Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Wicko może nieodpłatnie dostarczyć niżej wymienione odpady: