W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. każdy mieszkaniec Miasta Lęborka, Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Wicko może nieodpłatnie dostarczyć niżej wymienione odpady:

  1. opakowania z papieru i tektury (np. książki, zeszyty, kartony itp.)

  2. opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki plastikowe, wiadra, skrzynki itp.)

  3. opakowania z metali

  4. opakowania wielomateriałowe (np. karton po soku, mleku itp.)

  5. opakowania ze szkła (np. butelki szklane, słoiki itp.)

  6. odpady zielone (trawa, liście, krzaki itp.)

  7. odpady wielkogabarytowe (meble, szafki, komody, tapczany itp.)

  8. opony –  4 opony od samochodów osobowych na gospodarstwo domowe w ciągu roku.

  9. odpady betonu oraz gruz betonowy (czysty gruz)

  10. sprzęt elektryczny i elektroniczny (cały nie zdemontowany).

 

Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie przez dostawcę odpadów na wyżej wymienione frakcje.

 

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek – piątek od 700 do 1600

Wtorek, Środa, Czwartek i Sobota od 700 - 1500

 

Odpady z remontów przyjmowane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.