Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku

Ogłoszenie nr 626915-N-2019 z dnia 2019-11-24 r. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego w 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Ogłoszenie nr 622065-N-2019 z dnia 2019-11-13 r. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego w 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu,komponentów do produkcji RDF – 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów.

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2020r.

Unieważnienie postępowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Zakup i dostawa hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku.