Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 zgodnie z art. 13a ustawy Pzp

plan postepowan 2018