Nowa Wies Leborska: Sukcesywny zakup i dostawa srodków bhp oraz srodków higienicznych na teren
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błekitna Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku
Numer ogłoszenia: 370628 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

 

Załącznik nr 1 - druk oferty - format .doc ; format .pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - format .doc ; format .pdf

Załącznik nr 3 - projekt umowy - format .doc ; format .pdf

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format .doc ; format .pdf

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - format .doc ; format .pdf

Załącznik nr 6 - formularz cenowy - format .doc ; format .pdf

Zmiana treści SIWZ - format .doc ; format .pdf

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia - format .doc ; format .pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu:

 

Czarnówko, dnia 25.11.2014r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. przetargu nieograniczonego na :

 

Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku

 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

 

 

 

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

 

 

 

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Proszę również o wyśnienie o jaki rodzaj rękawic się rozchodzi.
Mimo posiadane kilkuletniego doświadczenia i bardzo bogatej wiedzynie jestemw stanierozszyfrowaćponiższychskrótów. Rękawice CERUA bawełniane. jaki rodzaj? Dziane czy szyte. Rękawice ART.-Moistech O jaki rodzaju rękawic mowa. Skórzane czy z dzianiny?

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie .

Zamawiający informuje, że Rękawice CERUA mają być dziane, a rękawice ART.- Moistech mają być z dzianiny.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Mop sznurkowy - jaka gramatura?

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.

Gramatura mopa sznurkowego to 250

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Ręcznik zz lub jak państwo napisali Z ile sztuk w kartonie?

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie.

Zamawiający informuje, że sztuk w kartonie powinno być 12.

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Papier toaletowy jaka rolka, jaki rodzaj papieru ile warstw i jaki kolor. Jakie duże te rolki(ile metrów nawinięte na rolce) ponadto proszę o wyjaśnienie jednostką miary jest u państwa worek. Pytanie brzmi ile rolek jest w worku?

Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie.

Zamawiający nie określa koloru papieru toaletowego, rolki długości standardowej, nie określa się ilości szt. w worku – razem rolek ma być 1200, szary papier, nie określa się ilości warstw.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

Czyściwo jaki rodzaj: -Papierowe bawełniane czy włóknika. Jaka jednostka miary Rolka kilogram czy karton?

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie.

Zamawiający informuje, że czyściwo ma być papierowe w rolkach.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:

Sidolux jaka pojemność?

Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie.

Sidolux o pojemności 750ml

Treść 7 zapytania Wykonawcy:

Mydło kostka jaka waga kostki.

Odpowiedź Zamawiającego na 7 pytanie:

Mydło w kostce o wadze 100g

Treść 8 zapytania Wykonawcy:

Szczotka do rąk jaki rodzaj? Drewniana plastikowa i jaki rodzaj włosia?

Odpowiedź Zamawiającego na 8 pytanie:

Szczotka do rąk plastikowa, nie określa się rodzaju włosia.

Pytania i odpowiedzi wraz z podpisem Prezesa w formacie .jpg - strona 1, strona 2