Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego w 2019 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zestawienie złożonych ofert - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ  - pobierz

ZMIANA TREŚCI SIWZ I - pobierz

Załacznik 5 - Projekt umowy do zmiany SIWZ nr 1  - pobierz

Załacznik 1 Oferta  - pobierz

Załacznik 2 Oświadczenia  - pobierz

Załacznik 3 Zobowiązanie   - pobierz

Załacznik 4 Grupa kapitałowa  - pobierz

Załacznik 5 Projekt umowy  - pobierz