Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK (REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) CZARNÓWKO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Zestawienie ofert złożonych w przetargu:

 Zestawienie ofert złożonych w przetargu

Unieważnienie postępowania:

 Unieważnienie postępowania

Zmiany:

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Wyjaśnienia do SIWZ

 Zmiana treści SIWZ

 Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ I

Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o zamowieniu [72K]
  PROJEKT WYKONAWCZY [45M]
  ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KOMPOSTOWNI [48M]
  SIWZ [1.2M]
  STWiORB [16M]
  Zał.9f szkic zakesu robót [2.1M]
  dokumentacja geologiczna [5.2M]

Przedmiar część I

  050918-BRANZA-DROGOWA PRZEDMIAR..> [69K]
  050918-BRANZA-ELEKTRYCZNA PRZEDMIAR [174K]
  240918-BRANZA-SANITARNA PRZEDMIAR [227K]
  3507aPR Czarnowko Kompostownia konstrukcja [253K]

Przedmiar część II

  050918-PLAC-DOJRZEWANIA PRZEDMIAR [42K]