Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK (REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) CZARNÓWKO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

 

Pliki do pobrania:

  Zestawienie złożonych ofert

  Rozstrzygnięcie przetargu

 

  Zmiana SIWZ
  Ogłoszenie o zamowieniu
  PROJEKT WYKONAWCZY
  ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KOMPOSTOWNI
  SIWZ
  STWiORB 
  Zał.9f szkic zakesu robót
  dokumentacja geologiczna 

 

Przedmiar część I

  050918-BRANZA-DROGOWA PRZEDMIAR..> 
  050918-BRANZA-ELEKTRYCZNA PRZEDMIAR 
  240918-BRANZA-SANITARNA PRZEDMIAR 
  3507aPR Czarnowko Kompostownia konstrukcja 

Przedmiar część II

  050918-PLAC-DOJRZEWANIA PRZEDMIAR