Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. ogłasza przetarg: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych) Czarnówko”

Pliki do pobrania:

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zestawienie złożonych ofert

 SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu

 Wyjaśnienie treści SIWZ

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3

  Załącznik nr 4

  Załącznik nr 5

  Załącznik nr 6

 Załącznik nr 7

  Załącznik nr 8

 

 

Informacje uzupełniające - pliki do pobrania:

  PROJEKT WYKONAWCZY
  ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KOMPOSTOWNI
  STWiORB 
  Zał.9f szkic zakesu robót
  dokumentacja geologiczna 

Przedmiar część I

  050918-BRANZA-DROGOWA PRZEDMIAR..> 
  050918-BRANZA-ELEKTRYCZNA PRZEDMIAR 
  240918-BRANZA-SANITARNA PRZEDMIAR 
  3507aPR Czarnowko Kompostownia konstrukcja 

Przedmiar część II

  050918-PLAC-DOJRZEWANIA PRZEDMIAR