Dostawa rozdrabniacza na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku w ramach realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych) Czarnówko”.

 

Informacje uzupełniające - pliki do pobrania:

 

 

 Zewiadomienie o wyborze oferty

 Zestawienie złożonych ofert

 Wyjaśnienie SIWZ

 Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ nr 1

 Zmiana treści SIWZ nr 1

**********

 Ogłoszenie o zamowieniu

 SIWZ

 Załącznik 1 - formularz oferty

 Załącznik 2

 Załącznik 3

 Załącznik 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

 Załącznik 5 - grupa kapitałowa

 Załącznik 6

 Załącznik nr 7 - instrukcja wypełniania