Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Zakup i dostawa hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku.

  Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot. przetargu nieograniczonego na :

Zakup i dostawę hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Pliki do pobrania:

  Ogloszenie-o-zmowieniu

  SIWZ.doc

  Zalacznik-nr-1-formularz-oferty.doc

  Zalacznik-nr-2-oswiadczenia.doc

  Zalacznik-nr-3-wykaz-dostaw.doc

  Zalacznik-nr-4-grupa-kapitalowa.doc

  Zalacznik-nr-5-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.doc

  Zalacznik-nr-6-projekt-umowy.doc

  Zalacznik-nr-7-dokumenty-finansowe.pdf