Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu,komponentów do produkcji RDF – 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów.

  Unieważnienie

Pliki do pobrania

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3

  Załącznik nr 4

  Załącznik nr 5

  Załącznik nr 6