Ogłoszenie nr 626915-N-2019 z dnia 2019-11-24 r. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego w 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [9.XII.2019r.]

 

  Zestawienie ofert [4.XII.2019r.]

 

Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 1 - Oferta

  Załącznik nr 2 - Oświadczenia

  Załącznik nr 3 - Zobowiązanie

  Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa

  Załącznik nr 5 - projekt umowy