Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zestawienie ofert

Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 1 - Oferta

  Załącznik nr 2 - Oświadczenia

  Załącznik nr 3 - Zobowiązanie

  Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa

  Załącznik nr 5 - projekt umowy