Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie różnych usług sprzętowych (obsługa po stronie Wykonawcy) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, sprzętem będącym w dysponowaniu wykonawcy.

Zmiany: (6.05.2020r.)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zmiana treści SIWZ nr-1

  Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

  Zestawienie ofert

Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 1 - Oferta

  Załącznik nr 2 - Oświadczenia

  Załącznik nr 3 - Zobowiązanie

  Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa

  Załącznik nr 5 - projekt umowy