Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF – 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zestawienie złożonych ofert

Pliki do pobrania:

  Zmiana ogłoszenia

  Zmiana treści SIWZ I

  Wyjaśnienie treści SWIZ

  ogloszenie-o-zamowieniu

  SIWZ

  Zalacznik-nr-1

  Zalacznik-nr-2

  Zalacznik-nr-3

  Zalacznik-nr-4

  Zalacznik-nr-5

  Zalacznik-nr-6