Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie różnych usług sprzętowych (obsługa po stronie Wykonawcy) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, sprzętem będącym w dysponowaniu wykonawcy w ilości i na zasadach opisanych w SIWZ. 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zestawienie ofert

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 1 - Oferta

  Załącznik nr 2 - oswiadczenia

  Załącznik nr 3 - zobowiazanie

  Załącznik nr 4 - grupa-kapitalowa

  zalacznik-nr-5-projekt-umowy