Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2020r.

Unieważnienie postępowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Zakup i dostawa hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku.

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Zakup i dostawa hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku.

Dostawa rozdrabniacza na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku w ramach realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych) Czarnówko”.

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. ogłasza przetarg: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych) Czarnówko”

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF — 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.

Komponenty do produkcji RDF z grupy 19 12, wysegregowane będą ze strumienia odpadów komunalnych. Komponent do produkcji paliwa alternatywnego będzie wydzielany z frakcji >80 mm przy pomocy separatora powietrznego frakcji lekkiej.