Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK (REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) CZARNÓWKO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK (REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) CZARNÓWKO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2019r.

Załączniki:

Zestawienie ofert złożonych w przetargu - pdf

Unieważnienie postępowania - pdf

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego w 2019 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zestawienie złożonych ofert - pobierz

 

Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
z grupy 1912 w 2018 r. i 2019 r. - unieważnienie postępowania

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2018 r. i 2019 r.