Nowa Wies Leborska: Sukcesywny zakup i dostawa srodków bhp oraz srodków higienicznych na teren
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błekitna Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku
Numer ogłoszenia: 370628 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

 

ZMIANA SIWZ

 Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w 2015r.
 ZMIANA TREŚCI SIWZ I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: