Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
z grupy 1912 w 2018 r. i 2019 r. - unieważnienie postępowania

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2018 r. i 2019 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2018r.”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę oleju napędowego w 2018r.”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

 

Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2018 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pełna treść ogłoszenie w formacie .pdf

 

Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2018 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .pdf

Załącznik nr 1 - wzór oferty w formacie .doc