ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano:

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oleju napędowego w 2016roku

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

 

Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów z grupy 1912 i 1905

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format .doc

Załącznik nr 1 - druk oferty - format .doc

 

Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2016 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

Załącznik nr 1 - druk oferty w formacie .doc

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:
Zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05, 02 02, 02 03

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano:
ofertę nr 2:

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oleju napędowego w 2015roku

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1: