Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2019r.

Załączniki:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6