Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK (REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) CZARNÓWKO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego w 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ  - pobierz

ZMIANA TREŚCI SIWZ I - pobierz

Załacznik 5 - Projekt umowy do zmiany SIWZ nr 1  - pobierz

 

Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
z grupy 1912 w 2018 r. i 2019 r.

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Treść ogłoszenia o sprostowaniu w formacie .pdf

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2019r.

Załączniki:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

 

Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
z grupy 1912 w 2018 r. i 2019 r. - unieważnienie postępowania

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

 

Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2018 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pełna treść ogłoszenie w formacie .pdf