Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2018 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .pdf

Załącznik nr 1 - wzór oferty w formacie .doc

 

Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2018 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .pdf

 

Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2016 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

Załącznik nr 1 - druk oferty w formacie .doc

 

Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów z grupy 1912 i 1905

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format .doc

Załącznik nr 1 - druk oferty - format .doc

 

Nowa Wies Leborska: Sukcesywny zakup i dostawa srodków bhp oraz srodków higienicznych na teren
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błekitna Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku
Numer ogłoszenia: 370628 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc