Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem odpadów poprzez:

 • sortowanie,

 • kompostowanie,

 • składowanie

Prowadzimy edukację ekologiczną dla dzieci i dorosłych – posiadamy ścieżkę ekologiczną, po której oprowadzamy wycieczki.

Ponadto prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Miasta Lębork, Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz dla Gminy Cewice.

Posiadamy instalacje do energetycznego wykorzystania biogazu.

Udziałowcami Spółki są:

 • Gmina Miasto Lębork

 • Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Gmina Wicko

 • Gmina Cewice

 • Gmina Miasto Łeba

 • Gmina Choczewo

 • Gmina Krokowa

 • Gmina Łęczyce

 • Gmina Linia

 • Gmina Miasto Władysławowo

 • Gmina Miasto Puck