Składowisko Odpadów w Czarnówku wybudowano w 1994 roku, eksploatację rozpoczęto w lipcu 1995 roku.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami przeznaczono teren o powierzchni ok. 48 ha.
W posiadaniu przedsiębiorstwa są działki nr 1019/6, 1019/7, 1019/8 o łącznej powierzchni 28,85 ha.
Niecka składowiskowa wybudowana została w postaci pięciu kwater składowych o łącznej powierzchni 5,14 ha.
Pojemność geometryczna składowiska odpadów wynosi 544 400 m3.

Teren składowiska z wyjątkiem części północno-zachodniej, otoczony jest kompleksem leśnym. Od strony północno-zachodniej składowisko graniczy z gruntami rolnymi i jest oddzielone od nich pasmem zieleni izolacyjnej. Zieleń wysoka stanowi więc dobrą osłonę przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych drogą powietrzną.

Teren składowiska jest w części ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 1,5 km od składowiska. W odległości ok. 700 m od granic przedsiębiorstwa przepływa ciek lokalny uchodzący do rzeki Kisewy, stanowiącej dopływ Łeby.

Lokalizacja obiektu jest bardzo korzystna z uwagi na:

  •  dogodny dojazd z Lęborka, gdzie powstaje znaczna część odpadów,
  •  położenie w środkowej części powiatu lęborskiego,
  •  teren osłonięty lasami od strony południowej, wschodniej i częściowo północnej.

Niecka składowiska uszczelniona jest powłoką hydroizolującą z geomembrany HDPE o grubości 2 mm i przysypką o grubości 0,5 m, w której ułożony jest drenaż. Ponadto na niecce znajduje się zbiornik wód odciekowych połączony kolektorem z miejską oczyszczalnią ścieków w Lęborku. Teren niecki składowiskowej ogrodzony jest płotem.

W lipcu 2009 roku oddano do użytkowania Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”.

Więcej informacji w zakładce "Inwestycje" w menu O Firmie.