Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku

Prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gmin: Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko.
Mieszkańcy wyżej wymienionych gmin w godzinach pracy zakładu mogą dostarczać nieodpłatnie posortowane odpady.

Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie przez dostawcę odpadów na niżej wymienione frakcje:

 

ODPADY OPAKOWANIOWE:

 


Opakowania z papieru i tektury - Kartony, worki i torebki papierowe – niezanieczyszczone olejami i tłuszczami


Opakowania z tworzyw sztucznych - Butelki PET, worki foliowe, opakowania po środkach spożywczych i chemii gospodarczej


Opakowania z drewna - Skrzynki, palety


Opakowania z metali - Puszki metalowe i aluminiowe


Opakowania ze szkła - Butelki białe i kolorowe, słoiki ( dopuszcza się metolowe zakrętki )


 

ZUŻYTE OPONY: Opony samochodowe, rowerowe

 

ODPADY KOMUNALNE:

 

Papier i tektura - Gazety, zeszyty, książki


Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - świetlówki liniowe i „kompaktowe”, termometry rtęciowe


Urządzenia zawierające freony - Lodówki, chłodziarki, zamrażarki klimatyzatory – wyłącznie jako urządzenia kompletne, nie zdemontowane i zawierające wszystkie podstawowe elementy


Baterie i akumulatory - Akumulatory i baterie ołowiowe i żelowe (np. z samochodów osobowych, motocykli, UPS-ów)


Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - Sprzęt RTV i AGD stosowany w gospodarstwach doowych, komputery, monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne


Tworzywa sztuczne - Krzesła plastikowe, stoły


Metale - Złom metali żelaznych i nieżelaznych, kolorowych ( konserwy, karmy dla zwierząt, napoje )


Odpady ulegające biodegradacji - Gałęzie, liście, trawa ( bez ziemi i kamieni )