Zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

  Unieważnienie

  Zestawienie ofert

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie różnych usług sprzętowych (obsługa po stronie Wykonawcy) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, sprzętem będącym w dysponowaniu wykonawcy w ilości i na zasadach opisanych w SIWZ. 

Przetarg: Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku ...

Przetarg: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku w ilości do 180.000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590+A1:2011, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych...

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF – 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa mobilnej rozrywarki worków na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku.

"Wymagana jest wizja lokalna na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku przed złożeniem oferty w dniu 21.10.2020 r. o godzi. 10:00