ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2018r.”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów
(rozbudowa istniejącej kompostowni)

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 4:

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano:

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę oleju napędowego w 2018r.”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Rozbudowy Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów (rozbudowa istniejącej kompostowni)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie .pdf

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oleju napędowego w 2016roku

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1: