ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oleju napędowego w 2016roku

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

„Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy sp. j.

ul. B.Krzywoustego 15A

84-300 Lębork

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Kryterium oceny ofert była cena oraz czas przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba punktów w kryterium czasu przyjęcia zamówienia do realizacji

ŁĄCZNIE

pkt.

1.

„Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy sp. j.

ul. B.Krzywoustego 15A

84-300 Lębork

100

100

100

 

Prezes Zarządu

Anna Rudnicka