Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku posiada grunty o powierzchni 28,8548 ha, 

 • teren składowania odpadów    44.800 m2
 • zieleń  izolacyjna      24.600 m2
 • drogi i place technologiczne korony obwałowań   4.878 m2
 • inne obiekty      12.201 m2

Razem powierzchnia     88.267 m2

 

Zgodnie z planami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi składowisko obsługuje 9 jednostek samorządowych z dwóch powiatów:

 • lęborskiego – miasto Lębork, miasto Łeba, gmina Cewice, gmina Nowa Wieś Lęborska i gmina Wicko,
 • wejherowskiego – gmina Choczewo, gmina Łęczyce i gmina Linia,
 • powiat pucki – gmina Krokowa.

 

W 2008 roku rozpoczęto Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”, która obejmuje:

 • Budowa mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przerobowej 100 Mg na dobę
  o powierzchni użytkowej 1 800 m2 ,
 • Budowa kompostowni komorowo - pryzmowej odpadów biodegradowalnych o zdolności produkcyjnej 20 000 Mg/rok .
 • Budowa:
 • Placów,
 • Magazynów surowca,
 • Boksów kompostowni,
 • Wiaty garażowej,
 • Przyłącza elektrycznego,
 • Instalacji oświetleniowej,
 • Dróg wewnętrznych,
 • Ogrodzenia zakładu,
 • Waga składowiskowa i kontener wagowy,
 • Zakup ładowarek czołowych z osprzętem,
 • Zakup samochodu „hakowca”,
 • Zakup pojemników:
 • Pojemników dużych (kontenerów rolkowych),
 • Pojemniki na odpady niebezpieczne,
 • 250 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności,
 • Zakup dwóch pojazdów specjalistycznych, do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów.

W 2008 roku otwarto Lokalny Punkt Segregacji Odpadów do którego dostarczane są odpady nadające się do odzysku przez dostawców indywidualnych oraz Autoryzowany Punkt zbiórki elektrośmieci.

Natomiast sortownia i kompostownia oddane będą do użytku w czerwcu 2009 roku.

Istniejąca znaczna rezerwa terenowa na składowisku w Czarnówku pozwala na kontynuację deponowania odpadów w tym miejscu w kolejnych latach.

Planuje się  w II etapie wybudować:

 • składowisko balastu,
 • zbiornik wód odciekowych,
 • podczyszczalnię odcieków,
 • rekultywację istniejących kwater wraz z odgazowaniem.